با عرض خوش آمد، برای خرید پکیج آموزشی، ابتدا در سایت ثبت نام نموده سپس اقدام به خرید نمایید. برای خرید دوره به بخش "دوره های آموزشی" مراجعه نمایید.
0
لیست مطالب
Private key for cryptocurrency. Global Digital technologies.

کلیدها و آدرس های خصوصی چیست؟

کلیدها و آدرس های خصوصی پایه و اساس هر شبکه رمزارز هستند. آدرس ها حروف آلفاعددی منحصر به فردی هستند که نمایانگر مقصد پرداخت می باشند. هر آدرس دارای یک کلید خصوصی است که به دارنده کلید، اجازه معامله را می دهد. کلیدهای خصوصی شما مانند لاگین به سیستم بانکی برای دسترسی به پول است.