ما انقدر گاااااو بودیم که نتونستیم یه آکادمی رو مدیریت کنیم /_(۰~۰)_\